Staat van Utrecht 2010

 • Project details  opdrachtgeverTelos
  start datum2011-03-11
  document

  “De grootste uitdaging is om balans te houden„

  R.C. Robbertsen, Commissaris van de Koningin - Provincie Utrecht

Cultuur - cultuurbezoek


Indicator 4 cultuurbezoek
People Cultuur
Eis Iedereen kan actief of passief deelnemen aan culturele uitingen en activiteiten.
Kleurcode green
Omschrijving indicator
Het percentage van de bevolking dat het oneens is met de stelling ‘ Als kunst in je leven een belangrijke rol speelt, kun je in mijn omgeving goed aan je trekken komen’.
Relatie eis
Iedereen moet in zijn omgeving de mogelijkheid hebben om kunst in zijn of haar omgeving te bezichtigen. Deze indicator meet de mate waarin mensen passief cultuur kunnen beleven.
Eenheid percentage
(Des)aggregatie Provincie
Weging 20
Richting -
Norm Rood > 30%
Norm Oranje 20% - 30%
Norm Groen 10% - 20%
Norm Goud < 10%
Data bronnen Burgerpanel provincie Utrecht, 2010
Waarde 18
Benchmark

Andere duurzaamheidmetingen