Duurzaamheidbalans Brabant 2010

 • Project details  opdrachtgeverTelos
  start datum2010-01-01
  document

  “De balans is voor Brabant, niet van de provincie„

  W.B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koningin - Provincie Noord-Brabant

Energie, grond- en hulpstoffen - aantal elektrische voertuigen


Indicator 7 aantal elektrische voertuigen
Profit Energie, grond- en hulpstoffen
Eis Brabant manifesteert zich als voorloper op het terrein van de bio-based economy, solar en elektrisch rijden/slimme netwerken.
Kleurcode red
Omschrijving indicator
Het aantal elektrische voertuigen dat geregistreerd is in de provincie Noord-Brabant.
Relatie eis
De provincie Noord-Brabant wil een voorloper zijn op het terrein van elektrisch rijden. Om dat doel te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat een groot deel van het wagenpark op elektriciteit rijdt. De verwachting is dat in de toekomst een aanzienlijk deel van het vervoer met behulp van elektriciteit voortbeweegt, al is dat op dit moment nog niet aan de orde. De doelstellingen van de provincie Noord-Brabant zijn ambitieus voor deze indicator.
Eenheid aantal
(Des)aggregatie
Weging 10
Richting +
Norm Rood < 200
Norm Oranje 200 - 20000
Norm Groen 20000 - 200000
Norm Goud > 200000
Data bronnen Provincie Noord-Brabant, 2010
Waarde 60
Benchmark

Andere duurzaamheidmetingen