Duurzaamheidbalans Brabant 2010

 • Project details  opdrachtgeverTelos
  start datum2010-01-01
  document

  “De balans is voor Brabant, niet van de provincie„

  W.B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koningin - Provincie Noord-Brabant

Energie, grond- en hulpstoffen - hergebruik bedrijfsafval


Indicator 6 hergebruik bedrijfsafval
Profit Energie, grond- en hulpstoffen
Eis Investeringen van bedrijven zijn gericht op het verminderen van het gebruik van niet-hernieuwbare grond- en hulpstoffen.
Kleurcode green
Omschrijving indicator
Het aandeel hergebruikt bedrijfsafval op de totale productie van bedrijfsafval.
Relatie eis
Voor bedrijven vormen naast arbeid, kapitaal en kennis ook grond- en hulpstoffen belangrijke inputs voor het productieproces. Waar het gaat om grond- en hulpstoffen kan vastgesteld worden dat deze in toenemende mate niet dan wel tegen hoge kosten (moeilijk winbaar, schaars) beschikbaar zijn. Vandaar dat er in toenemende mate aandacht is voor het gebruik van nieuwe materialen ter vervanging van deze schaarse, uitputbare inputs, het zuiniger gebruiken van de beschikbare voorraden en het hergebruiken van materialen. Bij het vaststellen van de grenswaarden zijn we er vanuit gegaan dat het streven er op gericht is zoveel mogelijk bedrijfsafval te hergebruiken. Met andere woorden het aandeel hergebruik dient zo dicht mogelijk in de buurt van de 100% te liggen. Kijkend ook naar het landelijke gemiddelde en de historische ontwikkeling van het aandeel hergebruik komen we tot de volgende grenswaarden.
Eenheid percentage
(Des)aggregatie
Weging 10
Richting +
Norm Rood < 80%
Norm Oranje 80% - 85%
Norm Groen 85% - 95%
Norm Goud > 95%
Data bronnen CBS, 2008
Waarde 89.3
Benchmark

Andere duurzaamheidmetingen