RSP balans Haaglanden

 • Project details  opdrachtgeverTelos
  start datum2011-01-20
  document

  “De regio Haaglanden is in 2030 de duurzaamste regio in de Randstad„

  -

Oppervlaktewater - Chemische kwaliteit


Indicator Chemische kwaliteit
Planet Oppervlaktewater
Eis Het oppervlaktewater heeft een goede ecologische en chemische kwaliteit.
Kleurcode orange
Omschrijving indicator
Het percentage waterlichamen in de regio Haaglanden waar de chemische kwaliteit voldoet aan de normen.
Relatie eis
In het provinciale waterplan Zuid-Holland 2010-2015 zijn alle waterlichamen te vinden met de bijbehorende aspecten en waardebepalingen. Voor deze indicator wordt gekeken naar het percentage waterlichamen dat voldoet aan de normen.
Eenheid percentage
(Des)aggregatie Waterlichaam
Weging 50
Richting +
Norm Rood < 5%
Norm Oranje 5% - 25%
Norm Groen 25% - 50%
Norm Goud > 50%
Data bronnen Provinciaal waterplan Zuid-Holland 2010-2015
Waarde 14.3
Benchmark

Andere duurzaamheidmetingen