RSP balans Haaglanden

 • Project details  opdrachtgeverTelos
  start datum2011-01-20
  document

  “De regio Haaglanden is in 2030 de duurzaamste regio in de Randstad„

  -

Oppervlaktewater - Ecologische kwaliteit


Indicator Ecologische kwaliteit
Planet Oppervlaktewater
Eis Het oppervlaktewater heeft een goede ecologische en chemische kwaliteit.
Kleurcode red
Omschrijving indicator
De ecologische kwaliteit van de waterlichamen in de regio Haaglanden.
Relatie eis
In het provinciale waterplan Zuid-Holland 2010-2015 zijn alle waterlichamen te vinden met de bijbehorende aspecten en waardebepalingen. De normeringen worden aangeduid met behulp van kleuren, dit systeem is één op één overgenomen in de RSP-balans.
Eenheid score
(Des)aggregatie Waterlichaam
Weging 50
Richting +
Norm Rood < 0.2
Norm Oranje 0.2 - 0.4
Norm Groen 0.4 - 0.6
Norm Goud > 0.6
Data bronnen Provinciaal waterplan Zuid-Holland 2010-2015
Waarde 0.13
Benchmark

Andere duurzaamheidmetingen