Staat van Utrecht 2010

 • Project details  opdrachtgeverTelos
  start datum2011-03-11
  document

  “De grootste uitdaging is om balans te houden„

  R.C. Robbertsen, Commissaris van de Koningin - Provincie Utrecht

Natuur en landschapEisen

De identiteit van de verschillende cultuurlandschappen wordt behouden en versterkt.
Er is sprake van een ruimtelijk stabiele, duurzaam te behouden Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
In de verschillende biotooptypen is een zo natuurlijke mogelijke verscheidenheid aan plant- en diersoorten aanwezig.
Met name in gebieden buiten de EHS, waar sprake is van geconcentreerde actuele natuurwaarden,

Resultaat

Er is nog geen resultaat ingevoerd.


Andere duurzaamheidmetingen