Staat van Utrecht 2010

 • Project details  opdrachtgeverTelos
  start datum2011-03-11
  document

  “De grootste uitdaging is om balans te houden„

  R.C. Robbertsen, Commissaris van de Koningin - Provincie Utrecht

arbeidEisen

De vraag naar en het aanbod van arbeid zijn in evenwicht, kwalitatief en kwantitatief.
Het arbeidsaanbod bezit minimaal een startkwalificatie.
Het beschikbare arbeidspotentieel wordt optimaal benut.
Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking stijgt.
Werk is gezond: langdurig ziekteverzuim en uitstroom t.g.v. arbeidsongeschiktheid worden voorkomen.

Resultaat

Er is nog geen resultaat ingevoerd.


Andere duurzaamheidmetingen