Staat van Utrecht 2010

 • Project details  opdrachtgeverTelos
  start datum2011-03-11
  document

  “De grootste uitdaging is om balans te houden„

  R.C. Robbertsen, Commissaris van de Koningin - Provincie Utrecht

Cultuur - deelname amateurkunst


Indicator 3 deelname amateurkunst
People Cultuur
Eis Iedereen kan actief of passief deelnemen aan culturele uitingen en activiteiten.
Kleurcode red
Omschrijving indicator
Waardering omvang cultuursector per 100.000 inwoners.
Relatie eis
Deze indicator geeft zicht op de mate waarin mensen de mogelijkheid hebben actief deel te nemen aan culturele uitingen aan activiteiten. Amateurkunst is onderverdeeld in zes disciplines, namelijk: audio-visueel, beeldend, dans, muziek, schrijven, theater. De lagere score van deze indicator is wellicht deels te wijten aan de andere samenstelling van het burgerpanel.
Eenheid percentage
(Des)aggregatie Provincie
Weging 20
Richting +
Norm Rood < 50%
Norm Oranje 50% - 60%
Norm Groen 60% - 70%
Norm Goud > 70%
Data bronnen Burgerpanel provincie Utrecht, 2010
Waarde 43
Benchmark

Andere duurzaamheidmetingen