Staat van Utrecht 2010

 • Project details  opdrachtgeverTelos
  start datum2011-03-11
  document

  “De grootste uitdaging is om balans te houden„

  R.C. Robbertsen, Commissaris van de Koningin - Provincie Utrecht

Cultuur - leesgedrag


Indicator 2 leesgedrag
People Cultuur
Eis Iedereen kan actief of passief deelnemen aan culturele uitingen en activiteiten.
Kleurcode orange
Omschrijving indicator
Het gemiddelde aantal uitleningen per persoon.
Relatie eis
Een indicator om de eis 'cultuureducatie is een wezenlijk onderdeel van het onderwijspakket in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs' te toetsen is het gemiddelde aantal uitleingen per persoon. Lezen is een manier om meer bekend te raken met de eigen en andere culture. De openbare bibliotheek kan bj een goed aanbod, zowel voor de allochtone als autochtone jeugd een venster vormen op de wereld.
Eenheid aantal per 1 inwoner
(Des)aggregatie Provincie
Weging 20
Richting +
Norm Rood < 6
Norm Oranje 6 - 9
Norm Groen 9 - 12
Norm Goud > 12
Data bronnen Provincie Utrecht, 2007
Waarde 7.87
Benchmark

Andere duurzaamheidmetingen